Spoštovani,

za leto 2017 je bil oblikovan nov Pravilnik za izdajo licenc za športne funkcionarje, kjer je razviden nov način delitve v range, skupine in za 4 panoge.  Ker morda vsi niste bili seznanjeni pri novih delitvah v range in vloge, vas obveščam, da predsednik Sveta ŠF predlaga skupni sestanek/posvet, kjer bo predstavnikom društev obrazloženo pravilno izpolnjevanje vlog. Okviren datum sestanka je med 16. in 19. januarjem 2017. Tako boste lahko svojim članom nato pojasnili in svetovali, za kakšno vrsto licence naj oddajo vlogo.  S tem bo vsaj delno olajšano dodeljevane licenc posameznikom ob koncu meseca januarja. Cilj nove delitve je tudi, da bi osebe, ki bi določeno funkcijo na dirki opravljale, bile tudi za to dobro usposobljene (seminarji).

 V prilogi je vloga. Objava vlog pa je tudi na spletni strani AŠ 2005.

Želim vam lep in uspešen teden.

IMAŠ VPRAŠANJE?
NE ČAKAJ, ZAČNIMO POGOVOR

Podrobnosti

Matična številka: 5138906
Identifikacijska številka: SI42075807
Davčni zavezanec: DA
TRR: 02010-0018051084 pri NLB Ljubljana

delovni čas

TOREK, ČETRTEK:
od 9.00 do 13.00

 

SOCIALNA OMREŽJA