SKLEPI IN POMEMBNE INFORMACIJE ZA ČLANE

povzeto po zapisniku 3. seje upravnega odbora