Uredništvo

Spletne vsebine, ki so pred vami, so pripravili strokovnjaki društva Zvezda  posebej za spletno objavo ali pa so nastale kot del odločevalskih in upravnih procesov društva Zvezda.

Pravica uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji moraja biti kot vir navedeno društvo Zvezda.

Prevzemanje odgovornosti

Društva Zvezda bo pri oblikovanju teh spletnih strani skušali zagotavljati ažurnost in točnost podatkov vsebovanih na teh spletnih straneh, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzemjo nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Društvo Zvezda si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Niti društvo Zvezda, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani društva Zvezda, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. 

Spletne strani društva Zvezda vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti društva Zvezda, zato ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

Tehnološka izvedba

Izvedbo je zagotovilo podjetje Laprina.

IMAŠ VPRAŠANJE?
NE ČAKAJ, ZAČNIMO POGOVOR

Podrobnosti

Matična številka: 5138906
Identifikacijska številka: SI42075807
Davčni zavezanec: DA
TRR: 02010-0018051084 pri NLB Ljubljana

delovni čas

TOREK, ČETRTEK:
od 9.00 do 13.00

 

SOCIALNA OMREŽJA